Polityka prywatności

1. Administratorem danych jest firma F.P.H.U. "DUMAR" z siedzibą w Krakowie, Oświecenia 38m4, 31-636 Kraków, numer identyfikacji podatkowej (NIP) PL6782961922, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej w Krakowie pod numerem 7277/2007

2. W celu realizacji zamówienia pobierane są następujące dane: Imię i nazwisko (nazwa firmy w przypadku podmiotów gospodarczych), adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia oraz informowanie klienta o nowych produktach. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim, jednak mogą zostać udostępnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów (np. policja i prokuratura).

4. Każdy Użytkownik ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych wówczas ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

5. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. użytkownik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. Wszelkich zmian można dokonać po zalogowaniu na konto użytkownika lub wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@bdsmfactory.pl

6. W celu personalizacji sklepu bdsmfactory.pl dla Użytkownika oraz możliwości realizacji złożonych zamówień przez Użytkowników, sklep korzysta z plików cookie. Użytkownik może w każdym czasie odrzucić plik cookie, jeżeli umożliwia to jego przeglądarka. Ustawienie przeglądarki w sposób umożliwiający korzystanie z plików cookie przez bdsmfactory.pl oznacza zgodę Użytkownika na takie działania. Odrzucenie plików cookie lub ustawienie przeglądarki w sposób uniemożliwiający korzystanie z plików cookie przez bdsmfactory.pl może jednak utrudnić lub ograniczyć korzystanie ze Sklepu, gdyż niektóre jego funkcje są dostępne wyłącznie przy ich użyciu.

Polotyka prywatności